Kinderopvang Muissie zorgt dat uw kind ontwikkelt!

Cognitieve ontwikkeling

Dit gebied heeft betrekking op de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen van uw kind. Het stimuleren van de hersenen zowel in het denken, bedenken en fantaseren zorgt voor een gunstige ontwikkeling. Iedere dag voorlezen stimuleert de fantasie en de belevingszin van uw kind. Stimulerend speelmateriaal uit de gedachtegang van Maria Montessori. Zorg dragen voor een eigen tuin stimuleert het beslissingen nemen en vooruit plannen, evenals een het geduld.

Sociale ontwikkeling

Dit ontwikkelingsgebied heeft betrekking op de manier waarop kinderen leren anderen tegemoet te treden, en op een passende manier met hun omgeving om te gaan. De omgang met dieren vergroot het empathisch vermogen (inlevingsgevoel). Het stimuleren van samen spelen. De gezamenlijke eetmomenten. De individuele aandacht van de leidsters voor uw kind zorgt ervoor dat uw kind zich betrokken een deel van een groep voelt.

Emotionele ontwikkeling

Dit gebied heeft betrekking op de ontwikkeling van het gevoel van zowel uw kind zelf, als van het beeld over en inzicht dat uw kind heeft in de gevoelens van de mensen en dieren in zijn omgeving. Omgang met dieren heeft een positieve uitwerking op het zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde van kinderen. Het ervaren van succes wanneer er uit de moestuin kan worden geoogst zorgt voor een positief zelfbeeld. Het stimuleren van samen spelen leert uw kind inzicht te krijgen in de gevoelens van anderen. Door de directheid van dieren, hun gedrag volgt als een reactie op eigen gedrag, krijgt uw kind veel inzicht in de gevolgen van zijn eigen gedrag.

Motorische ontwikkeling

Dit kan worden onderverdeeld in de grove en de fijne motoriek. De grove motoriek heeft betrekking op grote globale bewegingen en speelt een rol bij het zitten, staan, lopen e.d.. De fijne motoriek heeft betrekking op de subtiele beweging zoals het schrijven en tekenen.De grove motoriek wordt ontwikkeld door het buiten spelen en wordt gestimuleerd door het grote aanbod aan buitenspeelmateriaal. De grove motoriek wordt ook gestimuleerd door het iedere week georganiseerde disco-uurtje; lekker swingen. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door de vele uitdagende creatieve speelmaterialen binnen en de passende begeleiding van de leidsters voor uw kind. De fijne motoriek wordt ontwikkeld door het tuinieren. De verzorging van de dieren en handelingsgericht leren reageren d.m.v. verbetering/uitbreiding hokken en de dagelijkse verzorging bevordert zowel de grove als fijne motoriek.

Spring naar werkbalk