IKC de Hofkamp

  • IKC

In de media heeft u kunnen lezen dat er in de gemeente Almelo volop gewerkt wordt aan het opzetten van IKC voorzieningen.

Wat is een IKC ?

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en kindgerichte welzijnsactiviteiten, met elkaar samenwerken vanuit één  visie, één plan en in sommige gevallen vanuit één team.

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. En waar bij voorkeur  alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Baby’s, peuters, kleuters en kinderen van 0 tot 13 jaar worden in één doorgaande lijn gevolgd.

Hèt IKC bestaat niet, overal in het land vind je  verschillende  vormen van integrale kind centra.

Centraal staat overal: de doorgaande, brede ontwikkeling van het kind.

Ook wij, basisscholen OBS  de Windhoek en CBS de Heemde, peuteropvang en kinderopvang Muissie en tante El, zijn  ons al langere tijd aan het oriënteren op de ontwikkeling van een IKC binnen de wijk de Hofkamp.

Samen zijn we op zoek gegaan naar een samenwerkingsvorm waarbinnen we met behoud van ieders eigen identiteit, elkaar kunnen versterken. We zijn gekomen tot het campus model.

Met als doel om  alle kinderen van 0-13 jaar en hun ouders, een gelijk en kansrijk aanbod te bieden.

Voor informatie  verwijzen we u  naar de website van IKC de Hofkamp. De link kunt u vinden op de website van de scholen of de opvang: https://ikcdehofkamp.wordpress.com

Middels deze website willen we u informeren over de ontwikkelingen binnen IKC de Hofkamp.

U bent voor ons erg belangrijk! We willen graag van u weten wat u als toegevoegde waarde ziet binnen het IKC. Daarom willen we u vragen om op de website de behoefte peiling voor ouders in te vullen. Met uw input kunnen we samen verder bouwen aan het IKC voor “onze “kinderen.

Met vriendelijke groet,

Het kernteam IKC de Hofkamp