Oudercommissie

Kinderopvang Muissie heeft ook een oudercommissie.
de oudercommissie van kinderopvang Muissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderopvang, buitenschoolse opvang of peutergroep/ peuterspeelzaal. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderopvang. De belangrijkste verantwoordelijk van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Mocht je graag een keer willen kijken bij een van onze vergaderingen van de oudercommissie dan bent u van harte welkom!

Een vast lid worden van de oudercommissie? Dat kan natuurlijk ook! Om te kijken of om lid te worden neem dan gerust contact op met een van onze pedagogisch medewerkers.