Beroepskrachten in opleiding

Kinderopvang Muissie bied mensen de gelegenheid om de theorie in de praktijk te leren.
Elke stagiair heeft een vaste pedagogisch medewerker die hem/ haar begeleid tijdens de stageperiode. De stagiaires staan altijd boventallig op de groep. Dat houdt in dat zij niet meegerekend worden in het  beroepskracht/ kind ratio